JAK ZMIENIAŁY SIĘ PLANY?

Plany zagospodarowania przestrzennego na przestrzeni lat przeszły olbrzymią transformację. Ogólne plany miejscowe z lat 70 – 80 – tych zastąpiły plany szczegółowe opracowywane w coraz dokładniejszej skali, zawierające coraz więcej szczegółowych zapisów dotyczących zagospodarowania terenu. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r. zbudowała nowy model planowania przestrzennego. Nowe szczegółowe plany stanowią bezpośrednią podstawę do wydawania pozwoleń na budowę.