STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

 

Studium zostało uchwalone Uchwałą nr XLVI/471/2018 Rady Miasta Bolesławiec w dniu 28 marca 2018 r.

 

Do pobrania:

1. Tekst i rysunek studium