Archiwum Planów

ARCHIWUM PLANÓW MIEJSCOWYCH

 

 1. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec uchwalony przez Miejską Radę Narodową w Bolesławcu Uchwałą Nr VII/41/89 z dnia 29 września 1989 r.tekst planu/rysunek planu
 2. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec uchwalony przez Radę Miejską w Bolesławcu Uchwałą Nr XXXII/236/93 z dnia 23 marca 1993 r. tekst planu/rysunek planu
 3. Uchwała nr XXXIV/251/97 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 października 1997r.w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec
 4. Uchwała nr XL/315/94 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 1 marca 1994 r.w sprawie uchwalenia uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na osiedlu "Kwiatowym" przy ul. Różanej w Bolesławcu
 5. Uchwała nr XII/92/95 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 września 1995r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec
 6. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLESŁAWCU
  z dnia 27 marca 2001 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym
  zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec
  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLESŁAWCU z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnymzagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec tekst planu / rysunek planu (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)