PDF Drukuj
wtorek, 26 marca 2019 11:13
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Bolesławiec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)oraz w związku z uchwałami Rady Miasta Bolesławiec: Nr XLIV/468/2018 z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIV/469/2018 z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIV/467/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w trójkącie ulic: Zygmunta Augusta - B. Kosiby - Murarska w Bolesławcu
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej 18 w Bolesławcu;
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Cieszkowskiego - al. Tysiąclecia w Bolesławcu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019r., w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, w pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Bolesławiec

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)oraz w związku z uchwałami Rady Miasta Bolesławiec: Nr XLIV/468/2018 z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIV/469/2018 z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLIV/467/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w trójkącie ulic: Zygmunta Augusta - B. Kosiby - Murarska w Bolesławcu

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej 18 w Bolesławcu;

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Cieszkowskiego - al. Tysiąclecia w Bolesławcu

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019r., w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, w pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019 r.

 

 

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 

 

Teren zlokalizowany przy ul. Staroszkolnej 18 w Bolesławcu:

>>>Pobierz tekst<<<

>>>Pobierz rysunek<<<

 

Teren zlokalizowany w rejonie ulic: Cieszkowskiego - al. Tysiąclecia w Bolesławcu:

>>>Pobierz tekst<<<

>>>Pobierz rysunek<<<

 

Teren zlokalizowany w trójkącie ulic: Zygmunta Augusta - B. Kosiby - Murarska w Bolesławcu:

>>>Pobierz tekst<<<

>>>Pobierz rysunek<<<