Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego:
1) Uchwały nr XXIX/294/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu;
2) Uchwały nr XXXI/316/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka - Zgorzelecka -
Szkolna - Armii Krajowej w Bolesławcu, zmienionej uchwałą nr XXXIV/354/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r.;
3) Uchwały nr XXXII/330/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gdańska - Śluzowa - Lubańska w
Bolesławcu;
4) Uchwały nr XXXIV/346/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy II Armii Wojska Polskiego w
Bolesławcu;
5) Uchwały nr XXXIV/347/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Stolarska - Wierzbowa -
Akacjowa w Bolesławcu;
6) Uchwały nr XXXIV/348/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Wł. Łokietka - Mazowiecka w
Bolesławcu;
7) Uchwały nr XXXIV/349/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. gen. J. Bema w Bolesławcu;
8) Uchwały nr XXXIV/350/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Polna - Chrobrego w Bolesławcu;
9) Uchwały nr XXXIV/351/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta ograniczonego od
wschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec;
10) Uchwały nr XXXIV/352/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu;
11) Uchwały nr XXXIV/353/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy Placu ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu;
12) Uchwały nr XXXV/361/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych -
Powstańców Warszawy - Warszawska - Gdańska w Bolesławcu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 17 pkt 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41,
59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiamo podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego:

1) Uchwały nr XXIX/294/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu;

2) Uchwały nr XXXI/316/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka - Zgorzelecka -Szkolna - Armii Krajowej w Bolesławcu, zmienionej uchwałą nr XXXIV/354/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r.;

3) Uchwały nr XXXII/330/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gdańska - Śluzowa - Lubańska wBolesławcu;

4) Uchwały nr XXXIV/346/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy II Armii Wojska Polskiego wBolesławcu;

5) Uchwały nr XXXIV/347/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Stolarska - Wierzbowa -Akacjowa w Bolesławcu;

6) Uchwały nr XXXIV/348/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Wł. Łokietka - Mazowiecka wBolesławcu;

7) Uchwały nr XXXIV/349/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. gen. J. Bema w Bolesławcu;

8) Uchwały nr XXXIV/350/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Polna - Chrobrego w Bolesławcu;

9) Uchwały nr XXXIV/351/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta ograniczonego odwschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec;

10) Uchwały nr XXXIV/352/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu;

11) Uchwały nr XXXIV/353/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy Placu ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu;

12) Uchwały nr XXXV/361/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych -Powstańców Warszawy - Warszawska - Gdańska w Bolesławcu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 17 pkt 1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41,59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adreswnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

I ZASTĘPCAPREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek